Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till sektionens årsmöte söndagen den 14 feb 2016 kl 14.00 i STOKK:s lokaler, Rindögatan 25 på Gärdet i Stockholm. 

Gunilla Wedeen, kennel Doubleuse, inleder med en föreläsning om att vi som ägare ska uppträda på ett sådant sätt att hunden alltid kan känna sig trygg och glad. Att man varken kan muta eller hota sig till en naturligt ledarskap, utan att det bygger på en ömsesidig respekt. Att hundar precis som människor dras till balans och att man genom att uppträda lugnt och balanserat får en hund som gärna följer och vill vara med sin ägare. Även om överaktivering, stress och konsekvenserna av detta. 

Vi bjuder på kaffe med dopp! 

Anmälan till sekreterare@stockholm.goldenklubben.se senast 11 feb

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

Balans- och Resultaträkning 2015

Resultat per kostnadsställe 2015, Budget 2016

Dagordning 2016-02-14

Valberedningens förslag

Årsmöteshandlingar 2016-03-20