Årsmöte 2018-02-11

Goldenklubben sektion Stockholm/Gotlands årsmöte

Datum: 11 feb 2018  kl 14

Var: STOKKs lokal, Rindögatan 25, Gärdet, 115 58 Stockholm

Liksom tidigare bjuder vi på kaffe/te och semla. Anmäl ditt deltagande senast 6 feb till vår sekreterare Marie-Louise sekreterare@stockholm.goldenklubben.se

Vi börjar med en föreläsning : Relationen mellan hund och ägare - hur påverkas din hund av dig?

Beskrivning Ny forskning från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) visar att hur vi fungerar i våra relationer med andra människor och hur vi tar hand om andra,  även påverkar hur vi tar hand om våra hundar, t ex hur hunden söker stöd hos dig i en utmanande situation. Du som ägare kan alltså omedvetet påverka hur din hund ser på dig. Förutom detta kommer föreläsningen att belysa andra saker som kan påverka relationen, samt diskutera hur arv och miljö kan bidra till utfallet av relationen. Den första studien som gjordes i detta stora projekt genomfördes med enbart golden retrievers och deras ägare. Tack vare Goldenklubbens engagemang och stöd fick forskarna ett enormt gensvar och träffade en massa trevliga goldens under testerna. Resultat från denna del kommer att vara huvudfokus i föreläsningen. Föreläsare Therese Rehn forskar på hundars och katters betende och välfärd vis SLU. Fokus ligger på interaktionen mellan djur och människa, och hur detta påverkar relationens kvalitét. Hemma har Therese en envis liten beagle som sätter kryda på tillvaron.  https://www.slu.se/cv/therese-rehn/

 

Årsmöteshandlingar

Dagordning

Verksamhetsberättelse år 2017

Verksamhetsplan år 2018

Ekonomi 2017, Budget 2018

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Fullmäktigehandlingar 2018-03-18