Anmälan Open Show 7 sept 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Upp till 12 mån 100 kr, över 12 mån 150 kr för första anmälan, därefter 30 kr/klass, 75 kr från tredje anmäld hund av samma ägare. Novice BIS 35 kr.

Inbetalas till BG 5248-0910 senast 17 aug 2018.

När du anmäler till något arrangemang anordnat av GRK godkänner du att dina personuppgifter lagras i enlighet med personuppgiftslagen GDPR. Uppgifterna kan komma att tryckas i katalog och resultaten kommer att rapporteras i Golden Nytt och på hemsidan.