Anmälan till WT 28 april 2019

Platsen är Ellboda, Bogesund, nära Vaxholm


 

 


 

 

 

  

 


 

Anmälningsavgiften 300 kr skall vara betald senast 14 april till bg 5248-0910. Anmälan är inte giltig förrän avgiften är betalad.

När du anmält till något arrangemang anordnat av GRK godkänner du att dina personuppgifter lagras i enlighet med GDPR. Uppgifterna kommer att visas i startlistor och resultaten kommer att rapporteras i Golden Nytt och på hemsidan.