Anmälan och återbetalningspolicy

Anmälningspolicy
Till Stockholm/Gotlandssektionens alla aktiviteter gäller bindande anmälan, om inget annat anges.

Detta innebär att om du inte kan vara med på aktiviteten som du har anmält dig till, är du betalningsskyldig om du inte meddelar detta till aktivitetsansvarig senast anmälnings- och betalningsdatum.

Återbetalning (bygger på SKK:s tävlingregler)
För alla aktiviteter i Stockholm/Gotlandsssektionens aktiviteter gäller att anmälningsavgiften betalas tillbaka vid veterinärintyg vid tex skadad/sjuk hund. Vid återbetalning har arrangören rätt att behålla 40 kr av anmälningsavgiften för administrativa kostnader. Detta gäller dock inte Open Show, där ingen återbetalning sker.

På jaktprov gäller dessutom att man får pengarna tillbaka om en tik börjat löpa. Detta ska intygas (kan vara känd person inom sektionen). Även här har sektionen rätt att behålla 40 kr av anmälningsavgiften för administrativa kostnader.

Vid av sektionen inställd aktivitet återbetalas hela deltagaravgiften.