Styrelse

 

På årsmötet den 11 februari 2018 valdes följande styrelse:

Ordförande och informationsansvarig

Gun Eriksson

Tfn: 073-583 09 50

Epost: ordforande@stockholm.goldenklubben.se

Presentation 

 

Sekreterare 

Marie-Louise Scanlan 

Tfn: 08-540 86 397/073-625 24 91 

Epost: sekreterare@stockholm.goldenklubben.se

Presentation

  

Kassör

Inger Karlsson

Tfn: 070-570 15 79

Epost: kassor@stockholm.goldenklubben.se

Presentation

 

Utställningsansvarig

Kristina Osin

Tfn: 070-844 33 05

Epost: utstallning@stockholm.goldenklubben.se

Presentation 

 

Mentalitetsansvarig / Utbildningsansvarig

Kristina Bihlar

Tfn: 070-337 02 20

Epost: mentalitet@stockholm.goldenklubben.se

Presentation 

 

Jaktansvarig

Linda Fernqvist

Tfn: 076-339 91 52

Epost: jakt@stockholm.goldenklubben.se

Presentation

 

Bitr jaktansvarig

Lena Appelkvist

Tfn. 073-097 91 98

Epost: 

Presentation

 

Suppleant  

Britt Kallur

Tfn: 070-746 4793

Epost:

Presentation

 

Suppleant 2 /Bitr utställningsansvarig

Anita Böhm

Tfn: 073-748 24 00

Epost:

Presentation

 

Webbansvarig
Gun Eriksson
Epost: info@stockholm.goldenklubben.se

 

Valberedning

Sarah Bjurling, tfn: 070-752 05 78

Monika Näsström

Elisabet Erixon

 

Revisorer    

Lena Ingmarsdotter

Anette Larsson

Revisorsuppleanter    

Anders Eriksson    

Markus Eriksson