Klassindelning

C-prov / Working Test (2017-03-01) http://ssrk.se/images/stories/retrieverjakt/WT-Retriever-Riktlinjer-2017-03-01.pdf

Nkl

I klassen får hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder starta. Hundar som tidigare har startat i Ökl WT, Ökl B-prov eller som är kvalificerade för start i Ekl A-prov får inte starta i klassen.,

Ökl

I klassen får hundar starta som vid minst ett tillfälle har uppnått 75 procent av maxpoängen i Nkl WT (poäng på samtliga stationer krävs). I klassen får också hundar starta som har erhållit 1:a pris Nkl B-prov. Hundar som tidigare har startat i Ekl WT, Ekl B-prov eller Ekl A-prov får inte starta i klassen.

Ekl

I klassen får hundar starta som vid minst två tillfällen har uppnått 75 procent av maxpoängen i Ökl på WT (poäng på samtliga stationer krävs). I klassen får också hundar starta som är kvalificerade för start i Ekl B-prov eller som är kvalificerade för start i Ekl A-prov.


B-prov (2012)

Nybörjarklass (Nkl)
För hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder. Hund som erhållit ett 1:a pris får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår, vid överanmälan ska den dock stå tillbaka för hund som ännu inte erhållit ett 1:a pris. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

Öppenklass (Ökl)
För hundar som erhållit 1:a pris i nybörjarklass, eller 1:a pris i unghundsklass före 2007-01-01, och som ej tidigare erhållit två 1:a pris i klassen.

Elitklass (Ekl)
För hundar som är utställda eller exteriörbeskrivna av auktoriserad domare och som erhållit två 1:a pris i öppenklass på jaktprov (B).


Praktiskt jaktprov

För hundar som erhållit minst två 1:a pris på svenskt elitklassprov (B) och som tidigare ej godkänts vid praktiskt jaktprov.
Startordningen ska bestämmas genom lottdragning i varje klass. I samtliga klasser lottas hundarna oberoende av ras eller kön.


Jaktprovschampionat

För att erhålla ett Jaktprovschampionat krävs tre 1:a pris i elitklass B-prov, att hunden är exteriörbeskriven eller utställd samt att hunden är godkänd på i praktiskt jaktprov.

Tillbaka