Mentalbeskrivning (MH)


Golden retrieverklubben använder sig av BPH i stället för MH. MH används främst av brukshundsraser och  Svenska Brukshundklubben (SBK) som har arbetat fram Mentalbeskrivning Hund (MH). Beskrivningen syftar främst till att vara en avkommebedömning, varför hela kullar ges företräde vid beskrivningar.

Under en mentalbeskrivning utsätts hunden för ett antal situationer som den tidigare inte har varit med om. Hunden ska vara minst ett år gammal. Det man testar är inte speciella bruksegenskaper utan grundläggande egenskaper hos hundar, testen kan alltså användas på alla raser, men nu finns alternativet BPH också. 

Följande situationer beskrivs under en mentalbeskrivning; kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avståndslek, överraskning, ljudkänslighet, "spöken", lek igen, samt skott.

Golden retrieverklubben har tecknat ett samarbetsavtal med SBK om MH, vilket innebär att klubben kan arrangera egna MH-beskrivningar. Vi har även möjlighet att köpa hela tjänsten av SBK. 

Du kan  gå till Goldenklubbens hemsida och läsa mer om mentalbeskrivning..

Tillbaka