Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

 

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. För närvarande finns det fyra provplatser i Stockholmsområdet. BPH är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivning tar omkring 30 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar. Vilka moment som ingår kan du läsa mer om på Svenska Kennelklubbens hemsida.

Läs mer om BPH på Svenska Kennelklubbens hemsida.

Tillbaka