Goldenklubbens klassindelning

 OBS!  Deltagande hund ska ha uppnått rätt ålder för aktuell klass  dagen före utställningen.

Open show

Puppy I

4, men ej 6 månader

Puppy II

6, men ej 9 månader

Junior I

9, men ej 12 månader

Junior II

12, men ej 18 månader

Special yearling

18, men ej 24 månader

Maiden

från 12 månader, ej med CK från officiell   utställning

Mid limit

från 12 månader, med CK, ej cert från officiell   utställning oavsett land

Limit

från 12 månader, med cert, men ej 3 cert från   officiell utställning oavsett land

Open

från 12 månader, med minst 3 cert från officiell   utställning oavsett land

Veteran

fyllda 8, men ej 10 år

Special veteran

över 10 år

Jakt

lägst tredje pris på officiellt jaktprov

Brace

för två hundar som båda deltar på Open Show

Avelsklass

för hane/tik med minst 4 avkommor

Uppfödarklass

minst 4 avkommor från samma uppfödare

Valp show

Puppy I

4, men ej 5 månader

Puppy II

5, men ej 6 månader

Puppy III

6, men ej 8 månader

Puppy IV

8, men ej 10 månader

Puppy V

10, men ej 12 månader

Tillbaka