Så här går det till på Open Show

 

Bedömningen börjar i den lägsta klassen med de yngsta hundarna, klassen kallas Puppy 1. Hundarna bedöms i nummerordning enligt katalogen.

 

Först kallas samtliga hundar i klassen in i utställningsringen och domaren tittar på samtliga hundar både stående och i rörelse runt ringen.

 

Den hund som har lägst nummer stannar kvar i ringen och får sin individuella bedömning av domaren. Den skriftliga kritiken skrivs. Därefter kommer nästa hund in i ringen enligt nummerordning i katalogen.

 

När samtliga hundar i klassen är bedömda kallas hela klassen in igen och domaren gör en konkurrensbedömning. Detta innebär att slutligen fem hundar placeras i placeringsordning 1:a (röd), 2:a (blå), 3:a (gul), 4:a (grön) och 5:a (orange).

 

Domaren kan dela ut hederspris (HP) till en eller flera av de placerade hundarna, som hon/han anser vara speciellt bra. De hundar som inte har tilldelats HP är färdigbedömda för dagen och kan efter att klassen dömts färdigt hämta sin kritiklapp hos ringsekreteraren eller i sekretariatet.

 

När samtliga valpklasser är färdigbedömda utses bästa hanvalp och bästa tikvalp av samtliga valpar med HP.

 

Därefter tar bedömningarna med de vuxna hundarna vid under samma förhållanden som för valparna. När samtliga hundklasser är färdigbedömda utses bästa hane och bästa tik bland de hundar som får HP.

 

Bästa hanvalp och bästa tikvalp möts sedan och domaren utser en av dem till BIS-valp ("Best in show"-valp), den andra blir showens BIS 2:a.

 

Därefter möts bästa hane och bästa tik och domaren utser en av dem till BIS 1 och den andre till BIS 2.

LYCKA TILL!!!

Fråga gärna i sekretariatet om det är något som är oklart.

  
Tillbaka