Är du intresserad av att gå goldenklubbens rasutbildning?

Golden retrieverklubben har tagit fram en utbildning för ALLA rasintresserade, för såväl erfarna uppfödare som för de som vill bli uppfödare!

Ett urval av vad som kommer att behandlas:
- Rasens historia
- Hundinformation på Internet
- Mentalitet
- Sjukdomar
- Avelsindex, inavelsgrad
- Förberedelse av tik resp hanhund inför parning
- Parning, dräktighet, valpning
- Kontakt med valpköpare
- Blanketter
- Exteriör genomgång
- Jaktpresentation

Kom med och diskutera vår ras!
Rasutbildningen är ett krav för att använda klubbens valphänvisning. För att få diplom och godkänt på rasutbildningen ska deltagaren förutom godkänt slutprov, dessutom närvara vid ett officiellt retrieverjaktprov (B), en officiell utställning och en mentalbeskrivning (MH) alt. BPH. Det är önskvärt är att man även närvarar vid en funktionsbeskrivning.

Datum: Start 21/10. Totalt fem onsdagar kl 18.00-20.30. Exteriörgenomgång och jaktpresentation sker separat med annan handledare.
Plats: Studiefrämjandets lokal på Norrtullsgatan 12, vid Odenplan
Cirkelledare: Gun Eriksson, ordf GRK Stockholm/Gotland, tfn 073-583 09 50
Föreläsare: Annika Thunfors, mångårig uppfödare, medarbetare till RAS-dokumentet
Kostnad: 1 500 kr. Betalas till sektionens pg 76 50 79-9 senast den 15 okt. Litterturkostnad tillkommer på ca 865 kr.
Anmälan: Sker till info@stockholm.goldenklubben.se eller Gun Eriksson. Uppge namn, adress, medlemsnr och telefonnummer.

Varmt välkommen!

Tillbaka